خداوند، روی خطوط کج و معوج، راست و مستقیم مینویسد. «برزیلی»

سامانه پیام کوتاه شانلی اس ام اس

تعرفه و لیست قیمت نمایندگی

A پایه/سالانه​

FREE
80% امکانات پنل
 • سامانه
 • تعرفه 140 ریال + مصوبه
 • تعرفه عادی خطوط
 • 80% امکانات پنل
 • خطوط اشتراکی هدیه برای کاربران
 • خط خدماتی رایگان
 • وب سرویس فعال + افزونه ها
 • ارائه پنل کاربری و نمایندگی نامحدود
 • پشتیبانی24 ساعته

B اقتصادی/سالانه

99000 تومان
80% امکانات پنل
 • سامانه
 • تعرفه 145 ریال+ مصوبه
 • تعرفه عادی خطوط
 • 80% امکانات پنل
 • خطوط اشتراکی هدیه برای کاربران
 • خط خدماتی رایگان
 • وب سرویس فعال + افزونه ها
 • ارائه پنل کاربری و نمایندگی نامحدود
 • پشتیبانی24 ساعته

C شرکتی/سالانه

149000 تومان
80% امکانات پنل
 • سامانه
 • تعرفه 132 ریال+ مصوبه
 • تعرفه عادی خطوط
 • 80% امکانات پنل
 • خطوط اشتراکی هدیه برای کاربران
 • خط خدماتی رایگان
 • وب سرویس فعال + افزونه ها
 • ارائه پنل کاربری و نمایندگی نامحدود
 • پشتیبانی24 ساعته
پر فروش

D تجاری/سالانه

500000 تومان
100% امکانات پنل
 • سامانه
 • تعرفه 130 ریال+ مصوبه
 • تعرفه خطوط ویژه
 • 100% امکانات پنل
 • خطوط اشتراکی هدیه برای کاربران
 • خط خدماتی رایگان
 • وب سرویس فعال + افزونه ها
 • ارائه پنل کاربری و نمایندگی نامحدود
 • پشتیبانی24 ساعته

اخبار و مقالات

تعرفه و لیست قیمت پلن های کاربری

A پایه کاربری​/ماهانه

Free
100% امکانات پنل کاربری
 • تعرفه 14.0 + مصوبه
 • تعرفه خطوط= پلاس
 • 100% امکانات پنل کاربری
 • 10+ خط اشتراکی هدیه
 • خط خدماتی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
رایگان

B اقتصادی​/ماهانه

45000 تومان
100% امکانات پنل کاربری
 • تعرفه 13.5 + مصوبه
 • تعرفه خطوط= پلاس
 • 100% امکانات پنل کاربری
 • 10+ خط اشتراکی هدیه
 • خط خدماتی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته

C شرکتی​/ماهانه

75000 تومان
100% امکانات پنل کاربری
 • تعرفه 13.0 + مصوبه
 • تعرفه خطوط= پلاس
 • 100% امکانات پنل کاربری
 • 10+ خط اشتراکی هدیه
 • خط خدماتی رایگان
 • پشتیبانی 24 ساعته
preloader